Disclaimer

 

Algemeen

Ketokriebels.be wordt vertegenwoordigd door Patrick Druyts, gevestigd  J.B.Van Monsstraat 32 te Leuven in België  Ondernemingsnummer ON: BE 0764.535.072.

 

Door het gebruik van de ketokriebels.be website en diensten verleend door Ketokriebels, verbindt je je er uitdrukkelijk toe dat je de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard hebt. Het gebruik van de website is voor eigen rekening en risico.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, kan je steeds terecht op patrick@ketokriebels.be

 

Doel

Ketokriebels.be verleent de gebruiker van de website toegang en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële en commerciële doeleinden.  De informatie op ketokriebels.be wordt alleen voor educatieve doeleinden gebruikt.  Ketokriebels.be behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  De bronnen op deze website zijn niet bedoeld om volledig systematisch of volledig te zijn, noch betekent opname op deze site enige goedkeuring of aanbeveling. We geven geen garanties, expliciet of impliciet, over de waarde of het nut voor enig doel van de informatie en bronnen op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Ketokriebels spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist zou zijn. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ketokriebels.be nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Ervaringen / Succesverhalen
De ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. Ketokriebels.be corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert terminologie die in strijd zou zijn met de Europese EFSA wetgeving. Inhoudelijk corrigeert Ketokriebels.be de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet te veralgmenen of van toepassing op iedere deelnemer van het afslankprogramma. De resultaten weergegeven op de website (of beschreven in een getuigenis) zijn uniek voor ieder  individu, en alleen bereikt door toewijding aan een specifiek dieet en trainingsregime in combinatie met voedingssupllementen van Prüvit. 

Auteursrechten

Tenzij anders specifiek vermeld op de pagina of post, liggen alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen bij Ketokriebels.be.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ketokriebels.be, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  Dit werk is beschikbaar gemaakt onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Niet-wijzigen 4.0 Internationale Licentie .

Als je klaar bent om je gezondheid  aan te pakken, en je je EINDELIJK klaar voelt  om de stap naar een ketogene leefstijl aan te gaan, dan ben je hier op de juiste plek!

Coaching traject

Download mijn GRATIS KETO STARTERSGIDS en leer hoe je EENVOUDIG van start kan gaan met een ketogene levensstijl zodat je:

Gebruik

De gebruiker van deze website maakt gebruik van de adviesdiensten van Ketokriebels zodat hij/zij informatie en begeleiding kan krijgen over  gezondheidsfactoren binnen zijn/haar mijn eigen controle:  dieet, voeding en levensstijl. 

De bezoeker van de ketokriebels website begrijpt  dat Patrick Druyts een voedingsdeskundige is – geen medische professional – en geen medisch advies geeft of een behandeling voorschrijft. Hoewel voedingskundige een belangrijke aanvulling kan zijn op medische zorg, begrijpt de bezoeker dat de informatie en diensten aangeboden op ketokriebels.be geen vervanging zijn voor medische zorg en niet bedoeld zijn voor de diagnose, behandeling, verlichting of genezing van ziekten.

De ter beschikking gestelde methoden van voedingsevaluatie of -testen op ketokriebels.be zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren. Deze beoordelingstests zijn eerder bedoeld als leidraad voor het ontwikkelen van een geschikt gezondheidsondersteunend programma  en om voortgang bij het bereiken van gezondheidsdoelen te volgen.

Raadpleeg uw arts

Raadpleeg uw (huis)arts voordat je voedingssupplementen inneemt, met name als je een reeds bestaande medische aandoening hebt, borstvoeding geeft of zwanger bent. Ons advies is tevens je (huis)arts te raadplegen indien je bezorgd bent over het gebruik van voedingssupplementen voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Aanbevelingen op deze website mogen niet worden aangenomen zonder een volledige herziening van de verstrekte wetenschappelijke referenties en overleg met een zorgverlener.

Het wordt aanbevolen dat je eerst jouw arts raadpleegt over veranderingen in je voedingspatroon , vooral als je zwanger bent of borstvoeding geeft of gezondheidsproblemen heeft zoals diabetes, schildklierdisfunctie, enz., Omdat uw zorgverlener mogelijk de medicatie die je gebruikt moet aanpassen nemen. Verder is deze website niet bedoeld voor de behandeling of preventie van welke ziekte dan ook, noch als vervanging voor medische behandeling, noch als alternatief voor medisch advies .

De gepresenteerde feiten worden alleen ter informatie aangeboden – niet als medisch advies – en op geen enkele manier mag iemand afleiden dat wij of iemand die in enige inhoud op deze website voorkomt, geneeskunde beoefent. Elk dieet, gezondheid of voedingsprogramma dat u uitvoert, moet worden besproken met uw arts of een andere bevoegde medische professional. Vraag het advies van een medische professional om ELK materiaal op deze site correct toe te passen op uw specifieke situatie.

 

Bovendien is geen verklaring op deze website beoordeeld door de EMEA of FDA en is geen enkel product dat op deze website wordt genoemd of beschreven, bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. 

We stellen enkel producten voor waar we zelf volledig achter staan. Als je iets koopt via een link op deze website, moet je ervan uitgaan dat we een gelieerde relatie hebben met het bedrijf dat het product of de dienst levert dat u koopt, en dat we op de een of andere manier hiervoor een vergoeding ontvangen. We raden je aan je eigen onafhankelijk onderzoek te doen voordat je iets koopt.